Faculty of Education and International Studies, Department of Primary and Secondary Teacher Education

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, har ledig en stipendiatstilling tilknyttet fakultetets doktorgradsprogram Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Fakultetets strategiske målsetting er å bli ledende når det gjelder utdanningsvitenskap for lærerutdanning, og på instituttet betyr det blant annet å være i forskningsfronten når det gjelder klasseromsforskning.
Vi søker originale, empiriske og teoretiske prosjekter av høy kvalitet, samt prosjekter som bidrar til utvikling av kunnskap relatert til klasseromspraksiser.
Stipendiaten vil ha sin faste arbeidsplass tilknyttet Institutt for grunnskole- og lærerutdanning ved studiested Pilestredet.

Om stipendiatstillingen
Stipendiatstillingen vil bli knyttet til en av instituttets forskergrupper. Den overordnede målsettingen med prosjektet er å utforske interaksjoner i matematikklasserommet og i kontekster der nivådeling er innført for å øke elevenes prestasjoner.
Hovedmålsettingen med stipendiatprosjektet vil være å utvikle kunnskap om hvordan lærerne arbeider med ulike elevgrupper og hvordan elevene opplever å være plassert i slike grupper. Prosjektets endelige utforming og fokus er åpent, men forslagene må bygge på det som i dag finnes av litteratur og debatter omkring temaet, og avdekke en god forståelse av klasseromsobservasjon som forskningsmetode samt andre relevante kvalitative metoder.
Søkere må utarbeide en prosjektbeskrivelse, som må ta utgangspunkt i ovenstående beskrivelse av prosjektet.
Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak ved doktorgradsprogrammet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved fakultetet. Søkere til stipendiatstillingen vil få informasjon om søknadsprosedyrene for opptak etter at de har søkt.

 Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført femårig masterutdanning innen fagfeltet matematikk, matematikkdidaktikk eller pedagogikk.
 • kjennskap til matematikkdidaktikk fra utdanning, undervisningspraksis, forskning eller lignende
 • nyere pedagogisk praksis fra norsk grunnskole, lærerutdanning eller annen relevant undervisningserfaring vil bli vektlagt
 • gode kommunikasjonsferdigheter i et skandinavisk språk for å kunne samle inn data og undervise i norskspråklige kontekster
 • god muntlig og skriftlig kompetanse i engelsk
 • god kunnskap om norsk lærerutdanning og nyere pedagogisk praksis fra norsk grunnskole, lærerutdanning eller annen relevant undervisningserfaring
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse
 • for utenlandske søkere kreves kopi av originalvitnemål samt engelsk eller skandinavisk oversettelse. Utenlandske søkere må legge ved en forklaring om deres universitets/høgskoles karaktersystem.

 Ønskede egenskaper

 • har gjennomføringsevne
 • har gode samarbeidsevner
 • trives med å jobbe selvstendig og ta egne initiativ
 • holder frister og jobber planmessig og strukturert med eget arbeid
 • gode formidlingsevner i utdanning/undervisning og forskning
 • gode veiledningsevner

Relevant arbeidserfaring, for eksempel innen forskning, utviklingssamarbeid, eller undervisning er en fordel.
Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et kreativt og faglig sterkt forskningsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Professor Yvette Solomon, e-post (in English) Y.Solomon@mmu.ac.uk.
 • Førsteamanuensis Bodil Kleve, e-post Bodil.Kleve@hioa.no, telefon 67 23 74 49
 • Studieleder Vibeke Bjarnø, e-post vibeke.bjarno@hioa.no

For nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet, kontakt:

 • Seniorrådgiver Aleksandra Sawicka, epost: aleksandra.sawicka@hioa.no, telefon 67 23 71 37

For nærmere informasjon om søknadsprosessen, kontakt:

 • Rådgiver Heidi Hertzberg Wold, e-post heidihertzberg.wold@hioa.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, fra kr 436 900,- til kr 466 500,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «søk her».

Sakkyndig utvalg
Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 10 sider inklusive litteraturliste, skriftstørrelse 12, 1½ linjeavstand og 3 cm. marger)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • liste over egne vitenskapelige arbeider/publikasjoner

Alle dokumenter må lastes opp elektronisk, og ufullstendig søknader vil ikke bli vurdert.
I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på den innsendte prosjektbeskrivelses originalitet, kvalitet, potensiale og dens relevans for framtidens grunnskolelærerutdanning. Prosjektbeskrivelsen skal inneholde tema, problemstillinger, valg av metoder, data og teori, tidsplan for studiet og litteraturliste. Tidligere karakterer og vitenskapelige arbeider (herunder masteroppgave) vil også telle.

Etter vurdering av et sakkyndig utvalg vil de best kvalifiserte for å begynne på ph.d.-programmet bli innkalt til intervju. En prøveforelesning knyttet til undervisningsdelen av stillingen vil være en del av intervjuet.

OsloMet, tidligere HiOA, har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01886
Publisert 14.02.2018
Søknadsfrist 21.03.2018

Tillbaka till lediga jobb