Høgskolen i Oslo og Akershus

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - Storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Postdoktorstilling ved NOVA, tilknyttet Seksjon for helse- og velferdsforskning (2018-2021)

Velferdsforskningsinstituttet NOVA har ledig et stipend som postdoktor for en periode på to år. Stipendiaten skal være knyttet til prosjektet «Creating integrated person centered care in different settings» (CONTEXT). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Stipendiaten vil være del av Seksjon for helse- og velferdsforskning ved NOVA og rapporterer til forskningsleder i seksjonen.

Arbeidsområde

Stipendiaten vil inngå i prosjektets forskerteam, sammen med fem norske og fem danske forskere. Prosjektets formål er å undersøke hvilke kontekstuelle forhold som bidrar til å fremme og hemme kommuners bestrebelser på å skape et tjenesteapparat som er koordinert og tilpasset den enkelte tjenestemottakers livssituasjon. Medlemmene av forskerteamet vil utføre felles datainnsamling i Norge og Danmark, men vil hver for seg analysere ulike problemstillinger.

Det forventes at postdoktorstipendiaten særlig skal undersøke arbeidsdeling og maktforhold mellom ulike profesjoner, samt tiltak og praksiser knyttet til tverrprofesjonelt samarbeid. En viktig hensikt vil være å undersøke hvordan de to landenes ulike profesjonsprofiler kommer til uttrykk i praksis.

Søknad

Søknaden skal være maksimalt 10 sider med enkel linjeavstand, og skal skrives på engelsk eller et skandinavisk språk. Det forventes at søker utarbeider en konkret plan for eget forskningsarbeid, og i denne redegjør for hvordan egen forskning vil understøtte CONTEXT-prosjektets overordnede mål. I planen skal det, så detaljert som mulig, gis en bekrivelse av delprosjekter for egne, vitenskapelig meritterende arbeider og publiseringer, med tilhørende framdriftsplan som viser at prosjektet er mulig å gjennomføre i ansettelsesperioden. De planlagte arbeidene bør være av et slikt omfang at stipendiaten, etter avsluttet periode, er vesentlig mer kvalifisert for en vitenskapelig toppstilling.

Det vil bli lagt vekt på at det ikke er for lenge siden søkeren avla sin doktorgrad.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • Avlagt doktorgrad før tilsetting
 • Evne til selvstendig og målrettet arbeid
 • Evne til å gjennomføre planlagt arbeid innenfor stipendperioden
 • Evne til å samarbeide i en tverrfaglig, internasjonal forskergruppe
 • Relevant og god metodekompetanse
 • Interesse for og kunnskap om profesjonsforskning

 Vi tilbyr deg:

 • Muligheter for faglig utvikling i et etablert forskningsmiljø
 • Et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1352 postdoktor. Lønn fra kr 558 500 til kr 650 200 avhengig av erfaring. Stillingen er plassert i lønnsramme 24, alternativ 8, som gir kandidaten lønnsutvikling i ansettelsesperioden. Til fradrag kommer 2% til Statens pensjonskasse.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter i vår søknadsportal:

 • CV, attester og vitnemål
 • Liste over vitenskapelig publikasjoner
 • Eventuelle publikasjoner du ønsker vurdert, inkludert doktorgradsavhandling, samlet med innholdsfortegnelse

Du må laste opp alle disse dokumentene.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Kontakt may-lill.skogli@nova.hioa.no for tilsending av prosjektbeskrivelsen. Får du problemer med søknadsportalen, kontakt may-lill.skogli@nova.hioa.no.

Nærmere informasjon om stillingen: prosjektleder Mia Vabø (mia.vabo@nova.hioa.no)


Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det

Søknadsfrist:         18. mars 2018

Ref:                        18/02239

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stensberggata 26
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/02239
Kontakt
 • May-Lill Skogli, 402 44 028
Publisert 19.02.2018
Søknadsfrist 19.03.2018

Tillbaka till lediga jobb