Fakultet for helsefag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Fakultet for helsefag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, (NVH) søker medarbeider til vikariat som førsteamanuensis innen samfunnsfarmasi, og som skal bidra til å utvikle utdanningsprogrammet og forskningen innen farmasi. Vikariatet er ledig for en periode på ett år med mulighet for forlengelse.

Farmasiutdanningen har mange spennende utfordringer i tiden fremover. Vi jobber med implementering av ny programplan som er tilpasset nasjonale føringer med et 3+2 løp. I den nye programplanen er samfunnsfarmasi ett av fagområdene som skal styrkes. Det er videre fokus på digital læring, på tverrprofesjonell samarbeidslæring og internasjonalisering.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og Fakultet for helsefag har to ph.d.-programmer i henholdsvis helsevitenskap og atferdsanalyse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede i hele utdanningsløpet
 • ha emneansvar og bidra til å utvikle digitale læringsressurser
 • delta i forskningsmiljøet og bidra til å søke forskningsmidler, forske, publisere og formidle
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • bygge nettverk innen fagområdet og utvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid 

Vi søker deg som har

 • relevant doktorgrad fortrinnsvis innen samfunnsfarmasi
 • interesse for og motivasjon for forskning
 • erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
 • interesse for studentaktive læringsformer og utvikling av digitale ressurser
 • gode språklige ferdigheter i et skandinavisk språk og på engelsk

Det er en ønskelig at du har

 • erfaring fra praksisfeltet
 • et nasjonalt og internasjonalt nettverk innen forskning eller undervisning
 • erfaring med å søke forskningsmidler

Dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring vektlegges.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi ønsker deg som

 • er god til å formidle og har evne til å inspirere
 • har evne til nytenkning
 • har god samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • er målrettet og løsningsorientert
 • evner å bygge nettverk
 • ønsker god studentkontakt og ønsker å jobbe i et tverrfaglig miljø

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi kan tilby deg

 • et faglig og inspirerende arbeidsmiljø
 • muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger       

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Anne Berit Walter, 922 21 925, anne-berit.walter@hioa.no
 • instituttleder Kaare Magne Nielsen, 67 23 63 17, kaare.nielsen@hioa.no

Stillingen lønnes som førsteamanuensis, stillingskode 1011, etter Statens lønnsregulativ, kroner 517 700- 650 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 13. mars 2018
Ref: 18/01872

Ansettelsestype - 1 år m/mulighet for forlengelse
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/01872
Kontakt
 • Studieleder Anne Berit Walter, 922 21 925
 • Instituttleder Kaare Magne Nielsen, 67 23 63 17
Publisert 20.02.2018
Søknadsfrist 13.03.2018

Tillbaka till lediga jobb