Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

En barnehagelærers viktigste kompetanse og oppgave er å kunne legge til rette for og lede pedagogisk arbeid med små barn. Barnehagelæreren skal i tillegg være leder og samarbeidspartner for sine kolleger i barnehagen og med foreldre og fagpersoner. Instituttet har ca. 100 tilsatte og 1750 studenter.

Vil du være med å lede en av Norges største utdanningsinstitusjoner for barnehagefeltet?

Ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Institutt for barnehagelærerutdanning, er det ledig stilling som studieleder. Studieleder ansettes på åremål for fire år med mulighet til å søke samme stilling ytterligere to perioder. Tiltredelse er 1. august 2018.

Institutt for barnehagelærerutdanning ligger sentralt plassert i Oslo og har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Studieledere skal bidra til at instituttet tilbyr studier, forskning og utviklingsarbeid som støtter opp om storbyens mangfold, barns oppvekstsvilkår og barnehagens plass i velferdssamfunnet. Vi har ambisjoner om å videreutvikle og bygge vår organisasjon med en styrket struktur, kapasitet og kompetanse hvor utdanning, internasjonalisering og forskning sees i sammenheng. Studieleder må evne å kunne se muligheter på tvers av fag og virksomhetsområder, være nysgjerrig, engasjert og ambisiøs på vegne av medarbeidere og studenter. 

For å se mer om fakultetets forskningsaktivitet se her

Instituttet har tre ulike bachelorprogram, master i barnehagekunnskap og PhD i utdanningsvitenskap. Instituttet tilbyr engelskspråklige emner på bachelor – og masternivå.

Les mer om fakultetet/instituttet her

Ansvarsområde
Studieleder har et delegert ansvar og rapporterer til instituttleder og inngår i en ledergruppe med fem studieledere. Til stillingen følger et personalansvar for 20-25 medarbeidere. I tråd med instituttets strategier og handlingsplaner skal studieleder tilrettelegge for gjennomføring av instituttets kjerneoppgaver; undervisning, FoU, formidling og innovasjon, som samsvarer med strategier og vedtak truffet av styringsorganer og overordnet ledelse. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • strategisk og faglig oppfølgingsansvar for master i barnehagekunnskap
 • strategisk og faglig oppfølgingsansvar for instituttets internasjonale strategier og engelskspråklige emner
 • videreutvikle instituttets samarbeid med relevante internasjonale partnere
 • personal- og økonomiansvar innen studielederområdet.
 • dedikerte arbeidsoppgaver etter nærmere avtale 

Ansvar og oppgaver er også beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.
 

Vi søker deg som har

 • utdanning på minst masternivå
 • ledererfaring fra universitet/høgskole
 • barnefaglig relevant kompetanse
 • erfaring med økonomistyring og personalledelse
 • erfaring med administrative og økonomiske støttesystemer
 • erfaring og interesse for å ta i bruk ny teknologi
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk 

Vi vil i tillegg vektlegge

 • gode lederegenskaper
 • vilje til å arbeide med internasjonalisering
 • evne til strategisk tenkning

Vi ønsker deg som forstår hva det vil si å lede et aktivt, engasjert og mangfoldig kunnskapsmiljø, som er i endring og utvikling. Som leder må du evne å bygge relasjoner og skape tillit hos dine medarbeidere. Personlige egenskaper knyttet til både å kunne arbeide selvstendig og samarbeid er vesentlig. Du må ha ambisjoner på vegne av studentene, være løsningsfokusert, tydelig i din kommunikasjon og kunne bidra til å videreutvikle en positiv lærings- og organisasjonskultur.
 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter til å påvirke den faglige og organisatoriske utviklingen på instituttet
 • utfordrende og interessante lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
   

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.
 

Andre opplysninger Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Instituttleder Mette Tollefsrud, tlf. 67 23 74 83/mobil 414 34 200

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 som studieleder. Lønn fra kr 661 700 til 745 600 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

I samsvar med Offentlighetsloven kan du som søker offentliggjøres på søkerliste selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøring. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.


OsloMet har implementert
Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). 
 

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

 

 

 

 

 

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/02158
Kontakt
 • Instituttleder Mette Tollefsrud, Tlf. 67 23 74 83/Mobil 414 34 200
Publisert 20.02.2018
Søknadsfrist 18.03.2018

Tillbaka till lediga jobb