Senter for profesjonsstudier

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Senter for profesjonsstudier skal utvikle studier av profesjoner som et tverrvitenskapelig forskningsfelt.

Arbeid med registerdata

Senter for profesjonsstudier (SPS) er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø i studiet av profesjoner, og er bl.a. ansvarlig for et ph.d.-program i profesjonsstudier. SPS studerer profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsarbeidsmarkeder og profesjonskvalifisering. Spørsmål om det kunnskapsmessige og normative grunnlaget for profesjonell virksomhet står sentralt. Det tverrfaglige miljøet (sosiologer, statsvitere, økonomer, psykologer, pedagoger, historikere, filosofer, sosialantropologer og helsearbeidere) er preget av teoretisk og metodisk mangfold. For tiden er det drøyt 60 personer knyttet til senteret. Les mer om senteret

Senteret har bygget opp flere kvantitative databaser, og har koblinger mot registerdata fra SSB. Databasene er en sentral del av forskningsinfrastrukturen vår, og stillingen er knyttet til dette arbeidet.

Stillingen er midlertidig for inntil 2 år. Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • tilrettelegging av registerdatabasen; databearbeiding av strukturene i ulike datasett, koblinger mellom datasett, og klargjøring av datafiler til forskbare filer
 • dataanalyse og medvirkning i utrednings- og forskningsrapporter

Arbeidsoppgavene vil altså hovedsakelig være drift og tilrettelegging av senterets registerdatabase, som benyttes til bl.a. studier av utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer. Noe analyse- og skrivearbeid kan også påregnes. Stillingen er nært forbundet med den øvrige forskningsvirksomheten og utøves i tett samarbeid med forskere og stipendiater ved senteret. (For mer informasjon om SPS’ databaser).

Du skal ha

 • relevant høyere utdanning
 • gode kunnskaper i og erfaring med kvantitativ analyse av samfunnsvitenskapelige data
 • erfaring med statistikkprogrammer (som Stata, SAS, SPSS, R)
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Det er i tillegg en fordel om du behersker noe dataprogrammering. Det er blant annet nyttig å ha god kjennskap til programmering i statistikkpakker

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeidsevner
 • arbeider raskt og er nøyaktig
 • har god skriftlig fremstillingsevne
 • er selvdreven

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • et spennende tverrfaglig miljø med høy kompetanse
 • et miljø som arbeider for å utvikle et nytt forskningsfelt, og tett faglig samarbeid på et forskningsområde som bl.a. omfatter analyser av utdannings- og arbeidsmarkedskarrierer
 • muligheter for faglig videreutvikling, herunder forberedelse til kommende forsker- og stipendiatkarriere
 • norges tredje største og mest urbane universitet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger 

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1020 Vitenskapelig assistent. Lønn kroner 386.700 - 466.500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:   2. april

Ref:               18/02362

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/02362
Kontakt
 • Oddgeir Osland, 67235326
 • Håvard Helland, 67235358
Publisert 06.03.2018
Søknadsfrist 08.04.2018

Tillbaka till lediga jobb