Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning søker ny medarbeider, les mer om instituttet her.

Innen fagområdet mat og helse er det ledig et vikariat i inntil 50 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor for perioden 01.08.18-31.07.19.

Mat og helse er et fagområde der det blir gitt kombinert teoretisk og praktisk undervisning.

Viktige emner i studiet er:
- praktisk matlaging
- teoretisk kunnskap innen

 • matvarekunnskap
 • ernæring
 • helse og livsstil
 • mat og kultur
 • mat og forbruk
 • fagdidaktikk

Det legges vekt på at studentene skal utvikle gode praktiske ferdigheter i fagområdet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og vurdering av studenter i grunnskolelærerutdanning
 • oppfølging av grunnskolelærerstudenter i praksis
 • videre- og etterutdanning av lærere som jobber i hele grunnskolen fra 1.-10. trinn
 • deltagelse i flerfaglig samarbeid
 • forsknings- og utviklingsarbeid etter interne retningslinjer
 • faglig-administrative oppgaver

Vi søker deg som har

 • doktor-/mastergrad i relevant fagområde for lærerutdanningsfaget mat og helse
 • praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende
 • god kjennskap til norsk grunnskole
 • høy profesjonskompetanse gjennom relevant erfaring fra undervisning i norsk grunnskole og/eller lærerutdanning er en forutsetning
 • relevante kvalifikasjoner innen forsknings- og utviklingsarbeid ut over mastergrads- eller hovedfagsnivå er en fordel
 • kompetanse spesielt innen området mat og kultur er en fordel
 • meget gode formidlingsevner på norsk og gode formidlingsevner på engelsk

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i form av prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som hhv. førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, se forskriften.

Vi ønsker deg som  

 • har gode samarbeidsevner og kan jobbe i team
 • er løsningsorientert og kreativ
 • takler høyt og variert arbeidspress

Det er viktig for OsloMet/HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • mulighet for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 avlønnes fra kr 517 700,- til kr 650 200,- og universitetslektor kode 1009 avlønnes fra kr 436 900,- til kr 579 300,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”, og laste opp din søknad, CV og attester/vitnemål.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Deltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/02707
Kontakt
 • Solfrid Tandberg Øhrn, studieleder, e-post solfrid-tandberg.ohrn@hioa.no
 • Hanne Müller, seksjonsleder, e-post hanne.muller@hioa.no
Publisert 13.03.2018
Søknadsfrist 27.03.2018

Tillbaka till lediga jobb