Fakultet for helsefag (HF), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Fakultet for helsefag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, søker ny leder for bachelorprogrammet og fagmiljøet i tannteknikk.

Stillingen som studieleder er dimensjonert til 25 % stilling. I tillegg er det tillagt midlertidige arbeidsoppgaver til stillingen på 25 % knyttet til oppgaver med tilrettelegging for overføring av programmet til Universitetet i Oslo. Overføringen er allerede vedtatt. Stillingen er ledig fra 1.8.2018.

Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år. 

Ved instituttet er det god forskningsaktivitet, og flere forskningsgrupper er etablert. Ved fakultetet er det to ph.d.-programmer. Instituttet tilbyr bachelorstudium i bioingeniørfag, farmasi, radiografi og tannteknikk, masterstudium i biomedisin samt flere videreutdanninger.

Instituttet blir fra høsten 2018 organisert med fire studieledere med ansvar for det ulike fagmiljøene: en for bioingeniørfag og master i biomedisin, en for farmasi, en for radiografi og en for tannteknikk. Instituttet har fokus på digitalisering og økt bruk av studentaktiviserende undervisningsformer.

Fagmiljøet knyttet til bachelorstudiet innen tannteknikk holder til på studiested Pilestredet og har om lag 7 ansatte og 50 studenter tilknyttet studiet.

Ansvarsområde
Som studieleder får du faglig og administrativt ansvar for fagmiljøet og bachelorprogrammet i tannteknikk. Til stillingen ligger også personal- og økonomistyring. Du skal bidra aktivt til strategisk arbeid og videre utvikling av forskningsmiljøet i samarbeid med instituttets øvrige ledelse.

Studieleder for tannteknikk er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Vi søker deg som har

 • helserelevant høyere utdanning, gjerne på førstestillingsnivå
 • bachelorgrad i tannteknikk
 • bred kompetanse, god forståelse av fagområdet tannteknikk og praksisfeltet i Norge
 • ledererfaring med dokumenterbare resultater erfaring fra undervisnings- og forskningsvirksomhet
 • erfaring med økonomistyring, mål og resultatkrav
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk 

Vi vektlegger at du har relevant fag- og ledererfaring og det er en fordel med god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren.

Vi vil vektlegge følgende egenskaper

 • evne til å utøve strategisk ledelse
 • motiverende og inkluderende lederstil
 • løsningsorientert og med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt, nasjonalt og internasjonalt
 • god forståelse for fagfeltets utvikling og behov fremover
 • innsikt i e-læring og studentaktiviserende undervisningsformer

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Instituttleder Prof. Kaare Magne Nielsen, tlf: 67 23 63 17, epost: kamni@oslomet.no    Dekan Gro Jamtvedt, tlf: 67 23 60 09, epost: groj@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473, studieleder lønn kr. 661 700 - 745 600 per år ved heltidsstilling. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 6.5.18

Ref: 18/03730

 

 

 

 

Ansettelsestype Visstidsanställning (4 år)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Pilestredet, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/03730
Kontakt
 • Instituttleder, prof. Kaare Magne Nielsen, 67 23 63 17
 • Dekan Gro Jamtvedt, 67 23 60 09
Publisert 13.04.2018
Søknadsfrist 06.05.2018

Tillbaka till lediga jobb