Fakultet for helsefag (HF), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat knyttet til forskningsgruppen Aldring, helse og velferd. Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt. Stillingen er ledig fra 1.10.2018.

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved fakultetet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.- programmer og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Arbeidsområde
Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet «Early biomarkers in stroke - a starting point for individually tailored treatment”. Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet, Universitetet i Oslo (UiO) og Akershus Universitetssykehus (Ahus), og deler av arbeidet vil gjennomføres ved UiO og Ahus.

Prosjektet er i skjæringspunktet mellom grunnforskning og anvendt klinisk forskning. Ph.d. kandidaten vil analysere blodprøver fra pasienter med hjerneslag, samt gjennomføre kognitive, motoriske og psykologiske tester av pasientene ved oppfølging 3 måneder etter slaget. Målet er å identifisere mulige biomarkører for progresjon etter hjerneslag. Ph.d.-kandidaten vil gå inn i et tverrfaglig team som også bruker dyremodeller og cellekulturer for mekanistiske studier av hjerneslag. Det vil være aktuelt å bidra til dyreeksperimentelle studier i kombinasjon med den humane studien dersom den som ansettes har ønske om- og kompetanse til dette.


Vi søker deg som har

 • mastergrad (120 stp/ECTS) eller tilsvarende innen helsefag
 • autorisasjon som helsepersonell med tillatelse og kompetanse til å ta blodprøver
 • erfaring fra arbeid med pasienter
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk

 

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra laboratoriearbeid
 • erfaring med å veilede master/bachelorstudenter
 • interesse for å bidra i et tverrfaglig miljø i skjæringspunktet mellom basal og pasientrettet forskning

 

Ønskede egenskaper

 • evne til å jobbe i team, arbeide selvstendig, systematisk og effektivt
 • gode samarbeids – og kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement

 

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

 

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet for faglig utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med felles prosjekter og et godt eksternt nettverk
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

 • For nærmere informasjon om stillingen, kontakt førsteamanuensis (hovedveileder) Cecilie Morland, 415 47 945, cemorl@oslomet.no
 • For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim-Henrik Ruud, kiru@oslomet.no
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Liza Sandell, lisand@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, stipendiat, kr. 436 900 per år i startlønn som gradvis vil øke til kr. 466 500 i løpet av stipendiatperioden.

 

Søknad
Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev som beskriver din motivasjon og egnethet for stillingen
 • CV og kopier av vitnemål og masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • eventuelt liste over egne publikasjoner


Vilkår:

 • attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må vedlegges (gjelder master). Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon
 • utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen

 

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt lisand@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 6.5.2018
Ref: 18/03712

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til
HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

 

 

 

 Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/03712
Kontakt
 • Førsteamanuensis Cecilie Morland, 415 47 945
 • Seniorrådgiver Liza Sandell, 67 23 60 69
Publisert 13.04.2018
Søknadsfrist 06.05.2018

Tillbaka till lediga jobb