Fakultet for helsefag (HF), Institutt for fysioterapi

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi, har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen MUSK Health. Stillingen er ledig fra høsten 2018.

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved fakultetet og flere forskningsgrupper er etablert. Fakultet for helsefag har to ph.d.- programmer og denne stipendiatstillingen er knyttet til ph.d. -programmet i helsevitenskap.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt.


Forskningsområde
Ph.d. prosjektet er en del av et større prosjekt med tittel Risk factors for musculoskeletal pain in emerging adults. Hovedmålet med p.hd. prosjektet er å identifisere modifiserbare risikofaktorer for nakkesmerter hos unge voksne i alderen 18-29 år. Denne kunnskapen vil gi grunnlag til å planlegge og gjennomføre fremtidige intervensjonsstudier. Ph.d. prosjektet vil omfatte flere metodiske innfallsvinkler for å svare på det overordnede forskningsspørsmålet: 1) utarbeide en systematisk oversikt på risikofaktorer for nakkesmerter hos unge, voksne, 2) analyse av risikofaktorer for nakkesmerte med bruk av eksisterende norske data, 3) planlegge og gjennomføre en pilotstudie som første steg i oppstarten til en større kohortstudie på unge mennesker. I denne pilotstudien vil undersøkelsesmetodene og deltagelsesraten undersøkes med tanke på planlegging av en stor kohortstudie. Ph.d. -kandidaten vil jobbe tett med prosjektgruppen og ph.d. kandidater på andre delprosjekter, samt studiedeltagere.


Vi søker deg som har

 • mastergrad (120 stp/ECTS) innen helsefag
 • bachelorgrad i fysioterapi
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk samt engelsk 

Vi vil vektlegge relevant erfaring fra forskning og utviklingsarbeid.

Karakter på masteroppgave vil også vektlegges. Det er ønskelig med karakter B eller bedre.

Vi ønsker deg som

 • har evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • er faglig engasjert
 • har gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet -storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • mulighet for faglig videreutvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnsspenn 436 900 -466 500,- per år.

Nærmere opplysninger
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Hege Bentzen, instituttleder, hegben@oslomet.no , tlf. 67 23 60 49
 • Britt Elin Øiestad, prosjektleder, brielo@oslomet.no, tlf. 67 23 64 52

Søknad
Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål, karakterutskrift og attester. I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet
 • eventuelt liste over egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg)

Vilkår

 • attestert/sertifisert kopi av vitnemål og karakterutskrift må vedlegges (gjelder master.)
 • utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk ved gradsgivende institusjon
 • utenlands utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges
 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 21.5.2018
Ref: 18/03996

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til
HR Excellence in Research (HRS4R).

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/03996
Kontakt
 • Instituttleder hege Bentzen, 67 23 60 49
 • Prosjektleder, Britt Elin Øiestad, 67 23 64 52
 • Seniorrådgiver Turi Tysseland, 67 23 62 03
Publisert 26.04.2018
Søknadsfrist 21.05.2018

Tillbaka till lediga jobb