Fakultet for helsefag (HF), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen "Læring og samhandling i utdanning og yrke" og Program for forskning på digitalisering og læring. Stillingen er ledig fra 1.8.2018.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt.

Forskningsgruppen "Læring og samhandling i utdanning og yrke" forsker på lærings- og samhandlingsformer i både utdanning og yrkesutøvelse, knyttet til sykepleie- og helsefaglige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Vi studerer ulike former for læringsprosesser hos sykepleiestudenter i både teori- og praksissammenheng.

Program for forskning på digitalisering og læring har sitt utspring i OsloMets strategiske satsing på digitalisering av utdanning og forankres i forskningsaktiviteten ved Fakultet for helsefag og Senter for profesjonsstudier. Programmet er foreløpig avgrenset til Fakultet for helsefag, men vil på sikt kunne utvides til å omfatte flere utdanningsenheter på OsloMet.

Det er utstrakt forskningsaktivitet ved Fakultet for helsefag som har to ph.d.-program. Denne stillingen er knyttet til ph.d.-programmet i helsevitenskap.

Forskningssområde

Stipendiatens forskningsprosjekt blir primært å utvikle forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom læringsaktiviteter og læringsutbytte i anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB) i sykepleierutdanningen. Med hovedvekt på hva og hvordan studentens uformelle læring skjer innen de naturvitenskaplige områdene som anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB), og med vekt på bruk av digitale læringsverktøy. Det er utarbeidet en protokoll for stipendiatstillingen, som fås ved henvendelse.

Forskningen bør foregå i samarbeid med det pågående arbeidet med AFB ved HiOA, både for å bidra til at tiltakene som prioriteres er i samsvar med kunnskapen på feltene og for at tiltakene iverksettes på en slik måte at det sikrer fortløpende innhenting av data.

Vi søker deg som har

 • mastergrad (120 stp/ECTS) eller tilsvarende formell utdanning innen helsefag/sykepleie
 • god kjennskap til sykepleierutdanning og helsetjenesten
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på skandinaviske språk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • relevant erfaring fra forskning og utviklingsarbeid
 • kvalitativ metodekompetanse
 • undervisnings-/veiledningserfaring

Vi ønsker deg som

 • har evne til å arbeide selvstendig, målrettet og å gjennomføre
 • er faglig engasjert
 • har gode samarbeidsevner
 • har høy motivasjon

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • mulighet for faglig videreutvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, i lønnsspenn 436 900 -466 500,- per år.

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Dekan HF, Gro Jamtvedt, groj@oslomet.no : 97518144
 • Førsteamanuensis Kari Toverud Jensen, karitj@oslomet.no: 41657980
 • Førsteamanuensis Unni Knutstad, unnikn@oslomet.no: 90360061

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt Kim Henrik Ruud, kiru@oslomet.no.

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt seniorrådgiver Turi Tysseland, turi@oslomet.no.

 

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 

 • søknad, CV og kopier av vitnemål, karakterutskrift og attester. I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet
 • eventuelt liste over egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg)

 

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt turi@oslomet.no

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist:1.6.2018
Ref:      18/03797  

           

HiOA har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). 

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/03797
Kontakt
 • Gro Jamtvedt, Dekan HF, 97518144
 • Kari Toverud Jensen, Førsteamanuensis , 41657980
 • Unni Knutstad, Førsteamanuensis, 90360061
 • Turi Tysseland, Seniorrådgiver, 67236203
Publisert 27.04.2018
Søknadsfrist 01.06.2018

Tillbaka till lediga jobb