Fakultet for helsefag (HF), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du være med å utvikle fagfeltet psykisk helse?

Fakultet for helsefagInstitutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA) søker medarbeidere til vikariater som førsteamanuensis/førstelektor innen fagområdet psykisk helsearbeid. Vi søker deg som kan og vil bidra aktivt til å styrke det faglige og pedagogiske arbeidet i det tverrfaglige videreutdannings- og masterstudiet.

Et vikariatet er ledig fra 1.9. til 31.7.19 i 100 % stilling. Det andre vikariatet er ledig fra 1.6. til 31.12.18 i 80 % stilling med mulighet til forlengelse.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstekompetansenivå, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise, veilede, vurdere og sensurere
 • følge opp studenter i praksis
 • videreutvikle nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • bidra til forskning innen området psykisk helsearbeid

Vi søker deg som har

 • helse-, sosial- eller medisinskfaglig utdanning
 • fagkompetanse tilsvarende førstestilling
 • relevant klinisk erfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Du bør ha

 • fagutviklingsarbeider relatert til psykisk helsearbeid
 • forskningserfaring innen psykisk helsearbeid
 • pedagogisk utdanning og/eller erfaring
 • erfaring med studentaktiv læringsmetodikk

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi legger vekt på at du har

 • høy arbeidskapasitet, er strukturert og pålitelig
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å formidle faget godt
 • god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer

Det er viktig for OsloMet – storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • et godt arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011, førsteamanuensis/1198 førstelektor, kr. 517 700 – 650 200, el. universitetslektor, stillingskode 1008, kr. 436 900 - 679 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Siv Skarstein, siska@oslomet.no, tlf. 67236184, 48179218
 • Professor Sverre Varvin, svvarv@oslomet.no, tlf. 67236166, 93249669

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Søknadsfrist: 3. juni 2018

Ref:  18/04706                     

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 %
Sted Pilestredet 32, Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/04706
Kontakt
 • Studieleder Siv Skarstein, 67236184/ 48179218
 • Professor Sverre Varvin, 67236166/ 93249669
Publisert 14.05.2018
Søknadsfrist 03.06.2018

Tillbaka till lediga jobb