Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Grunnskolelærarar nyttar varierte pedagogiske metodar for å leggje til rette for læring hjå elevane. Målet er at elevane skal kunne utvikle seg og bruke evnene sine i eit fellesskap. Instituttet utdannar dessutan tospråklege faglærarar og faglærarar i idrett, friluftsliv og helse.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier søker nye medarbeidere, les mer om fakultetet her.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, ved seksjon for kroppsøving og idrettsfag, er det ledig en til to midlertidige stillinger for perioden 01.08.18-31.07.19.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • undervisning, veiledning og vurdering av studenter i grunn-, etter- og videreutdanning
 • deltagelse i flerfaglig samarbeid
 • forsknings- og utviklingsarbeid etter interne retningslinjer
 • faglig-administrative oppgaver

Vi søker deg som har

 • solid teoretisk og praktisk kunnskap
 • dokumentert pedagogisk utdanning og erfaring
 • undervisningserfaring fra grunn- og/eller videregående skole, samt høyere utdanning
 • kompetanse i bruk av digitale læringsformer

Vi søker fortrinnsvis førsteamanuensis eller førstelektor i kroppsøving og idrettsfag. Hvis det ikke melder seg tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere med førstekompetanse, vil det være mulig å ansette søkere som ennå ikke har oppnådd slik kompetanse. I slike tilfeller er minstekravet mastergrad i idrettsvitenskap, utdanningsvitenskap eller tilsvarende. Det er ønskelig med fordypning rettet mot kroppsøving og idrettsfag.

Det er en fordel at du har

 • erfaring med veiledning av bachelor- og/eller masteroppgaver
 • erfaring med veiledning av studenter i praksis og kontaktlæreransvar
 • erfaring med utvikling av fagplaner/emneplaner/læreplaner
 • erfaring fra relevant tverrfaglig samarbeid vil bli vektlagt

Kompetanse og erfaring innen følgende fagområder vektlegges:

 • profesjonsfag, med særlig vekt på pedagogikk og basisfag, både samfunns- og naturvitenskapelige tematikker
 • ballspill, nye og alternative aktiviteter og turn
 • ski og skøyter
 • svømming, livberging og friluftsliv

Fagområdet har behov for å rekruttere faglig personale som tilfører kompetanse på områder der seksjonen og instituttet trenger det, og de søkerne som er best kvalifisert til å fylle seksjonens behov i nær framtid vil bli prioritert. Kvinner oppfordres til å søke.

Generelle kriterier for tilsetting i stilling som hhv. førsteamanuensis, førstelektor og universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Universitetet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Vi ønsker deg som

 • tar en utfordring og deltar aktivt i å skape et godt arbeidsmiljø
 • er kollektivt orientert med fokus på utvikling og kvalitet
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • takler stor og variert arbeidsmengde

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • muligheter for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med stor bredde i erfaring, kompetanse og alder
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen/-e lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode og tittel. Førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 avlønnes fra kr 524 200,- til kr 658 300,- og universitetslektor kode 1009 avlønnes fra kr 442 400,- til kr 544 400,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen/-e må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Visstidsanställning (kortare än 10 dagar)
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 18/06125
Kontakt
 • Birger Brevik, studieleder, e-post: bbrevik@oslomet.no
 • Øyvind Førland Standal, seksjonsleder, e-post: oyfost@oslomet.no
Publisert 19.06.2018
Søknadsfrist 05.08.2018

Tillbaka till lediga jobb